Available courses

Ulangkaji hadis-hasid Tingkatan 4 Pendidikan Islam KSSM.

UJIAN PRA SPMRSM 2021

Bidang Sirah & Tamadun | Memaparkan perbincangan 3 orang tokoh Islam terkemuka iaitu Salahuddin al-Ayyubi, Syeikh Hassan al-Banna dan Prof Dr Ahmad bin Ibrahim.

Misi: Dapatkan lencana Salahuddin al-Ayyubi

Ujian Setara Semester II | mengandungi tajuk Akidah ASWJ, Perkahwinan, Isu-isu dalam Perkahwinan dan Wasiat.

Bidang Fekah | Topik ini membincangkan tentang pengurusan harta iaitu Wasiat dan Faraid


Bidang Fekah | Membincangkan isu-isu dan istilah-istilah yang berkaitan dengan perkahwinan, dan implikasi perkahwinan yang tidak mengikut syariat Islam dan undang-undang.

Bidang al_Quran | Perbincangan surah al-Fussilat: 33

Misi: Dapatkan Lencana Dakwah Pemacu Kemajuan

Bidang Fekah | Membincangkan tentang salah satu daripada solat sunat.

Misi Dapatkan lencana & Selesaikan Tugasan Video Amali Solat Gerhana

Bidang Hadis | Perbincangan tentang hadis yang menggalakkan konsep berdikari dalam kehidupan demi kecemerlangan umat Islam.

Misi: Selesaikan Kuiz Akhir Kemuliaan Berdikari dengan 80% markah

Bidang al-Quran | Ayat tilawah ini membincangkan tentang larangan mempersendakan agama dan cara menjaga kesucian agama.

 Bidang Fekah | Tajuk ini membincangkan tentang konsep muamalah Islam dan istilah-istilah penting yang berkaitan


Bidang Sirah & Tamadun | Kerajaan Abbasiyah-Zaman Keemasan Islam

Misi: Dapatkan eSijil!

Bidang Sirah & Tamadun | Modul ini membincangkan latar belakang empat orang tokoh mazhab dan sumbangan mereka dalam tamadun Islam.

Misi: Dapatkan eSijil!

Kelas orientasi Tingkatan 4 2021